Hot Best Seller

غیرمنتظره

Availability: Ready to download

L'inesperee, Christian Bobin عنوان: غیرمنتظره؛ مترجم: نگار صدقی؛ تهران، ماه ریز؛ 1378؛ در 106 ص؛ شابک: 964921704؛ چاپ اول 1378


Compare

L'inesperee, Christian Bobin عنوان: غیرمنتظره؛ مترجم: نگار صدقی؛ تهران، ماه ریز؛ 1378؛ در 106 ص؛ شابک: 964921704؛ چاپ اول 1378

30 review for غیرمنتظره

 1. 4 out of 5

  Ahmad Sharabiani

  L'Inespérée = I Never Dared Hope for You: Lyric Essays, Christian Bobin This collection reflects upon time, paying attention, solitude, companionship, and grace. In an era of increasingly cynical, sensation realistic literature, the voice is a quiet plea for sanity, simplicity, and a return to the source. تاریخ نخستین خوانش: ماه فوریه سال 2000میلادی عنوانها: «غير منتظره»؛ «غیرمنتظره»؛ «جشنی بر بلندیها»؛ نویسنده: کریستین بوبن؛ موضوع در ستایش عشق و زندگی از نویسندگان فرانسوی - سده 20م عنوان: غير منتظ L'Inespérée = I Never Dared Hope for You: Lyric Essays, Christian Bobin This collection reflects upon time, paying attention, solitude, companionship, and grace. In an era of increasingly cynical, sensation realistic literature, the voice is a quiet plea for sanity, simplicity, and a return to the source. تاریخ نخستین خوانش: ماه فوریه سال 2000میلادی عنوانها: «غير منتظره»؛ «غیرمنتظره»؛ «جشنی بر بلندیها»؛ نویسنده: کریستین بوبن؛ موضوع در ستایش عشق و زندگی از نویسندگان فرانسوی - سده 20م عنوان: غير منتظره؛ نویسنده: کریستین بوبن؛ مترجم: نگار صدقی؛ تهران، نشر ماه ریز، 1378، کتاب گویا با یک لوح فشرده عنوان: غیرمنتظره؛ نویسنده: کریستین بوبن؛ مترجم: نگار صدقی؛ تهران، ماه ریز؛ 1378؛ در 106ص؛ شابک 9649214704؛ چاپ پنجم 1385؛ عنوان: جشنی بر بلندی ها؛ نویسنده کریستین بوبن؛ مترجم: دل آرا قهرمان؛ تهران؛ نشر کتاب پارسه؛ 1394؛ نقل نمونه متن: این‌ها جزئی از افکاری بودند که شما ـ وقتی نگاهتان می‌کردم ـ به من می‌دادید؛ شما امروز به سمت زمستان آینده پیش می‌روید؛ ناگهان دریافتم که دیگر هرگز به زندگیم باز نخواهید گشت؛ دریافتم که من بدون دیدار دوباره ی شما خواهم مرد؛ پایان نقل از کریستین بوبن تاریخ بهنگام رسانی 17/05/1399هجری خورشیدی؛ ا. شربیانی

 2. 4 out of 5

  Nasim Dehghan

  بیان احساسات عمیق و حتی ظریف، با زبانی روان، در مورد نه فقط عشق بلکه همه زندگی، از زبان یک مرد قابل تحسین بود. قسمت هایی از کتاب که دوستش داشتم: "در کسانی که دوست شان داریم چه چیز را دوست داریم؟ فکر می کنیم "خودشان" را دوست داریم. ولی این "خودشان" چیست؟ کجا یک شخص، محیط اش، محدودیت هایش تمام می شوند؟ کجا آنچه درون او و بیش از اوست شروع می شود؟ درد صدایش، معصومیت چشمانش؟" "اگر فیلسوف بودم این جمله را این گونه می نوشتم: آن چه ما را نجات می دهد در برابر هیچ چیز از ما محافظت نمی کند، با این همه ما را ن بیان احساسات عمیق و حتی ظریف، با زبانی روان، در مورد نه فقط عشق بلکه همه زندگی، از زبان یک مرد قابل تحسین بود. قسمت هایی از کتاب که دوستش داشتم: "در کسانی که دوست شان داریم چه چیز را دوست داریم؟ فکر می کنیم "خودشان" را دوست داریم. ولی این "خودشان" چیست؟ کجا یک شخص، محیط اش، محدودیت هایش تمام می شوند؟ کجا آنچه درون او و بیش از اوست شروع می شود؟ درد صدایش، معصومیت چشمانش؟" "اگر فیلسوف بودم این جمله را این گونه می نوشتم: آن چه ما را نجات می دهد در برابر هیچ چیز از ما محافظت نمی کند، با این همه ما را نجات می دهد." و این که: "امیدوارم نقاشی ام بی آن که ترک بخورد، تاب بیاورد. دلم می خواهد با بال های پروانه به نقاش های سال 2000 برسم."

 3. 5 out of 5

  Raha

  چقــــدر دوست داشتم اون چند صفحه ی آخر رو! خیلی عزیز و دوست داشتنی بود

 4. 4 out of 5

  ZaRi

  همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم: که ار آن لبریز شویم - که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم. زنده بودن یعنی دیده شدن، یعنی ورود به نور نگاهی پرمحبت.هیچ کس از این قانون مستثنی نیست. حتی خدا، خدایی که در حقیقت از هر قانونی مستثنی است، چرا که او را حقیقت همه چیز می دانند. تورات چیزی جز نتیجه تلاش های خدا نیست. تلاش هایی خارج از محدوده عقل ما. تلاش برای آنکه دیده شود. حتی برای یک ثانیه، حتی تنها توسط یک آدم، حتی اگر این آدم، انسانی بی مص همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم: که ار آن لبریز شویم - که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم. زنده بودن یعنی دیده شدن، یعنی ورود به نور نگاهی پرمحبت.هیچ کس از این قانون مستثنی نیست. حتی خدا، خدایی که در حقیقت از هر قانونی مستثنی است، چرا که او را حقیقت همه چیز می دانند. تورات چیزی جز نتیجه تلاش های خدا نیست. تلاش هایی خارج از محدوده عقل ما. تلاش برای آنکه دیده شود. حتی برای یک ثانیه، حتی تنها توسط یک آدم، حتی اگر این آدم، انسانی بی مصرف باشد، یا یک بزچران که از تنهایی و شراب بد خرف شده است. این، همه چیز را دربرمی گیرد. خدا، همه چیز را برای جلب توجه ما به سوی خودش مناسب می داند. از دستگاههای بزرگ ِ طوفان و رگبار با سر و صدای مهیب شان، تا ناله ی نوزادی که به زحمت قابل شنیدن است.

 5. 4 out of 5

  Susan

  یک شاعرانگی خاص داشت که قشنگش کرده بود ولی مثل بقیه کتابهای در این زمینه حرف خیلی خاص و جدیدی برای گفتن نداشت و شاید توجه زیاد به لفظ از معنا غافلش کرده بود. بعضی جمله هایش خیلی محشر بودند.یعنی جمله هایی روایتگر تجربیاتی که خیلی از ماها فکر می کنیم فقط خودمان تجربه اش کردیم ولی بوبن بهمان نشان می دهد کل جامعه ی بشری درگیرش هستند و این تعمیم دادنش خیلی دلپذیر است. من داستان اول را از همه بیشتر پسندیدم.خلاقانه نوشته شده بود.ولی به نظرم اگر از اول لو نمی داد مخاطبش کی است قشنگتر می شد.غافلگیری خوبی م یک شاعرانگی خاص داشت که قشنگش کرده بود ولی مثل بقیه کتابهای در این زمینه حرف خیلی خاص و جدیدی برای گفتن نداشت و شاید توجه زیاد به لفظ از معنا غافلش کرده بود. بعضی جمله هایش خیلی محشر بودند.یعنی جمله هایی روایتگر تجربیاتی که خیلی از ماها فکر می کنیم فقط خودمان تجربه اش کردیم ولی بوبن بهمان نشان می دهد کل جامعه ی بشری درگیرش هستند و این تعمیم دادنش خیلی دلپذیر است. من داستان اول را از همه بیشتر پسندیدم.خلاقانه نوشته شده بود.ولی به نظرم اگر از اول لو نمی داد مخاطبش کی است قشنگتر می شد.غافلگیری خوبی می شد از تویش درآورد.

 6. 4 out of 5

  Majeed Estiri

  حدود پانزده سال پیش نسخه صوتی این کتاب را گوش داد! در زمانه نوارهای کاست! وقتی که هیچ سایتی برای فروش کتاب صوتی وجود نداشت و اگر همه داستانها یادم برود امکان ندارد داستان "چای بدون چای" فراموشم شود. یک نگاه عرفانی رقیق و قشنگ به "خاله بازی" بچه ها

 7. 4 out of 5

  Fariba ghalami

  امیدوارم قلبم بی آنکه ترک بخورد تاب بیاورد

 8. 5 out of 5

  Tandis Toofanian

  وقتی همه چیز خوب است ، آدم به خدا معتقد است . وقتی همه چیز بد است ، آدم به هیچ چیز معتقد نیست : در این مورد نباید سر خود را کلاه گذاشت … این طور نیست ! هیچ کس واقعاً به خدا معتقد نیست

 9. 4 out of 5

  Fatemeh sherafati

  کتاب، انگار که تا قبل از بخش پایانی، پاراگراف های چندین صفحه ای داشته که تو هر پاراگراف در مورد یه چیز صحبت میکنه. البته پاراگراف ها فقط یه تشبیهن داستان اول و آخر عاشقانه.. و اواسط هم در مورد موضوعات مختلف هست. سه ستاره لایق قسمت آخر کتاب، که غیر منتظره نام داره هست. مردی که تو این بخش، با احساسات ناب داره ابراز علاقه میکنه

 10. 5 out of 5

  Amir ali

  تابلو و نقاش وقتی از هم جدا می شوند که دیگر به هم کمک نمی کنند. وقتی که تابلو دیگر نمی تواند به نقاش چیزی ببخشد. وقتی که نقاش دیگر نمی تواند به تابلو چیزی ببخشد. یک اثر وقتی تمام می شود که هنرمند در برابرش به تنهایی مطلق می رسد. ص 53-54

 11. 4 out of 5

  Nafiseh

  "همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم: که ار آن لبریز شویم - که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم. زنده بودن یعنی دیده شدن، یعنی ورود به نور نگاهی پرمحبت.هیچ کس از این قانون مستثنی نیست. حتی خدا، خدایی که در حقیقت از هر قانونی مستثنی است، چرا که او را حقیقت همه چیز می دانند. تورات چیزی جز نتیجه تلاش های خدا نیست. تلاش هایی خارج از محدوده عقل ما. تلاش برای آنکه دیده شود. حتی برای یک ثانیه، حتی تنها توسط یک آدم، حتی اگر این آدم، انسانی بی م "همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم: که ار آن لبریز شویم - که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم. زنده بودن یعنی دیده شدن، یعنی ورود به نور نگاهی پرمحبت.هیچ کس از این قانون مستثنی نیست. حتی خدا، خدایی که در حقیقت از هر قانونی مستثنی است، چرا که او را حقیقت همه چیز می دانند. تورات چیزی جز نتیجه تلاش های خدا نیست. تلاش هایی خارج از محدوده عقل ما. تلاش برای آنکه دیده شود. حتی برای یک ثانیه، حتی تنها توسط یک آدم، حتی اگر این آدم، انسانی بی مصرف باشد، یا یک بزچران که از تنهایی و شراب بد خرف شده است. این، همه چیز را دربرمی گیرد. خدا، همه چیز را برای جلب توجه ما به سوی خودش مناسب می داند. از دستگاههای بزرگ ِ طوفان و رگبار با سر و صدای مهیب شان، تا ناله ی نوزادی که به زحمت قابل شنیدن است. " +يار !يار دوردست هاي من!يار !يارم جان ! شما اين كتاب رو دوست داريد و قرار بود براي شما بخوانمش. يار، يار،يار صبور و آدم حسابي من، يار ، حرف زدن ،خواندن،شنيدن و بودن جز تو با هيچ كس ميسر نيست . يار،يار دوست دست هاي من...باقي حرف ها و قول و قرار هاي تعريف نشده بمانه براي بعدها. +نوشته بود در بيمارستان عيسي ابن مريم اصفهان يك بيمار قطع اميد شده با اكتمرا خوب تر شده ، تو اگر ميخواندي جور ديگري تفسيرش ميكردي، جور ديگري دعا ميكردي، جور ديگري بغلم مي كردي، جور ديگري بار اين همه گناه و عذاب وجدان رو از حفره هاي قلبم خالي ميكردي، يار آدم حسابي من، دلم برايت بي نهايت تنگ شده و هيچ چاره اي نيست. +بايد از عذاب وجدان بميرم اما نمي ميرم مثل خيلي چيزها كه بايد به خاطرش مي مردم اما نمردم.بايد اشك هام رو ذخيره كنم، بايد. +به سرایت در آمدم، برای پاهایم آب نیاوردی؛ این زن،پاهایم را به اشک شست و به موهای خویش خشک کرد. مرا نبوسیدی،این زن بازنماند از بوسیدن پاهایم. سرم را به روغن مسح نکردی، او به عطر تدهین کرد پاهای مرا. از این رو به تو می گویم: گناهان او که بسیار است،آمرزیده شد،چرا که بسیار عشق ورزید.

                                                                           -انجیل لوقا،باب٧

 12. 5 out of 5

  MohammadReza Erfani

  برای شما هیچ‌چیز از جریان عادی زندگی به‌تر نیست، هیچ‌چیز از این تنهایی عادی در زندگیِ ساکت مطبوع‌تر نیست، زندگیِ ساکت به دور از مرمر کلام‌ها، به دور از قبر چهره‌ها. زندگی در اجتماع یعنی وقتی همه از چیزی اطاعت می‌کنند که هیچ‌کس نمی‌خواهد. نوشتن راهی‌ست برای فرار از این بدبختی. روایت دیگری از تنهایی، عشق یا بازی - یک اصلِ نافرمانی، یک فضیلت کودکانه.

 13. 5 out of 5

  FERESHTEH MOHAMMADI

  اینو بار اول که دست گرتفتم هفت- هشت سال ÷یش بود. چند خط اولشو که خوندم حس کردم خودم نوشتمش! این شد که اسم رو جلد رو نگاه کردم! از همینجا، ...درست از همون لحظه بود که بوبن و نوشته هاش رو میبویم، می خونم و به گوش جان نیوش میکنم بخونید دوحالت داره: یا مثل من عاشقش میشید یا به کل احساسی بهتون دست نمیده :)

 14. 5 out of 5

  Hesam

  -سادگی ، زلالیت ، کودکی ، فلسفه ،عشق و خــــدا - بعضی نوشته هاش عجیب عمق دارن -پاره ها: هیچ کس نمی تواند حقیقت را پیش خود نگه دارد ،حتی در سیاهچال یک فرمول.حقیقت را نمی توان صاحب شد تنها می توان آن را زندگی کرد در برابر مرگ دو واکنش می توان داشت.همان واکنش هایی که می توان در برابر زندگی داشت.می توان با کار ،افکار،برنامه های مختلف از آنها فرار کرد.می توان با کار ،افکار،برنامه های مختلف از آنها فرار کرد.می توان گذشت تا اتفاق بیافتند.آمدنشان را نوازش کرد وگذرشان را جشن گرفت.مرگ که چیزی درباره اش نمی دا -سادگی ، زلالیت ، کودکی ، فلسفه ،عشق و خــــدا - بعضی نوشته هاش عجیب عمق دارن -پاره ها: هیچ کس نمی تواند حقیقت را پیش خود نگه دارد ،حتی در سیاهچال یک فرمول.حقیقت را نمی توان صاحب شد تنها می توان آن را زندگی کرد در برابر مرگ دو واکنش می توان داشت.همان واکنش هایی که می توان در برابر زندگی داشت.می توان با کار ،افکار،برنامه های مختلف از آنها فرار کرد.می توان با کار ،افکار،برنامه های مختلف از آنها فرار کرد.می توان گذشت تا اتفاق بیافتند.آمدنشان را نوازش کرد وگذرشان را جشن گرفت.مرگ که چیزی درباره اش نمی دانیم در تاریکی یک اتاق دست اش را روی شانه مان می گذارد.یا در روشنایی دنیا، به صورتمان سیلی می کوبد-بستگی به شرایط دارد. بهترین کاری که در انتظار فرا رسیدن آن روز می توانیم انجام دهیم این است که وظیفه اش را سبک کنیم که تقریبا چیزی نداشته باشد تا از ما بگیرد.که خودمان همه چیز را داده باشیم

 15. 5 out of 5

  Amir

  نسخه ای از این کتاب که قسمت من شده چند ده صفحه ی اولش رو نداشت و یه قسمتش دوبار چاپ شده بود... حالا مگه خود کتاب چند صفحه بود؟ ... با همه ی اینها هنوز بوبن رو عاشقانه میخونم

 16. 5 out of 5

  Maryam

  اصلا نمی توانم تصور کنم تو را از دست بدهم. اگر تو را از دست بدهم مطمئنا این ذره‌ی ناچیز شادی را نیز از دست میدهم. حرارت رویا چند درجه پایین می آید. نبض روح نامحسوس و نامحسوس تر می‌شود. فکر می‌میرد. و بعد تنها همین زندگی ظاهری باقی می‌ماند، یک بیماری ویروسی که روح را مبتلا می‌کند. فقدان ایمان، نه فقط فقدان ایمان به خدا بلکه فقدان ایمان به خودم - فقدان ایمان، مثل فقدان قند یا فقدان گلبول قرمز.

 17. 5 out of 5

  R.2

  Pore ehsas, me3 hamisheye boben! pore sahnehaye naab,, pore tosifato tajassomate bavarnakardani! Az maadud nevisandehai k mojassame mojassam minevi3!! Hatta age tajassome jehnie ghaviiam nadashte bashi chunan maherane mindazatet [email protected] 1viewe royai k khodetam bavaret nemishe!!! VAGHEAN GHEIRE MONTAZERE!!!:X!!!

 18. 4 out of 5

  Masoud Niazi

  این کتاب برای من هم یک اتفاق بود ....

 19. 5 out of 5

  Zohre Alavi

  تنها عنصر وجود ما كساني هستند كه دوستشان داريم و ديگر هيچ. زندگي مان هرچه قدر هم كه در سنگري مخفي باشد، بر بلندي هايي سوخته از باد پنهان باشد، باز هم در چهره هايي كه دوستشان داريم به ما نزديك است...

 20. 5 out of 5

  Azita Nowrouzi

  دوست هايمان را از آنجا ميشناسيم ،كه هيچگاه تنهايمان نميگذارند./كريستين بوبن

 21. 4 out of 5

  Ranj

  بیشتر شبیه دلنوشته بود تا داستان. واژه ها را در معنای خلوصشان گفت تا در خود واژه ها، کلمات از زبان کسی گفته شدند که در خودش آزاد بود برای همین بعضی از جملات فیلسوفانه و احساسی زیاد به دل نشست ولی در کل متوسط بود.

 22. 4 out of 5

  Ghazal

  تنها عنصر وجود ما کسانی هستند که دوستشان داریم و دیگر هیچ. زندگیمان هر چقدر هم که در سنگری مخفی باشد، بر بلندی‌هایی سوخته از باد پنهان باشد، باز هم در چهره‌هایی که دوستشان داریم به ما نزدیک است، در فکری که متوجه آنهاست، در نفس کشیدن آنها برای ما، نفس کشیدن ما برای آنها.

 23. 5 out of 5

  Isabelle

  This book is beautifully written, full of enchanting snapshots of life as we know it interwoven with delicate philosophies and stunning insights.

 24. 5 out of 5

  Myriam

  Ce livre parle de la Vie, la Solitude, la Mort, le Silence et la Joie...de la LUMIERE. Très touchant. "Qui tient le verbe tient le monde".

 25. 4 out of 5

  Gregoire

  Grand prix de l'Académie Française 2016 un livre composé de plusieurs "lettres" J'ai particulièrement apprécié "J'espère que mon coeur tiendra sans craquelures" une réflexion sur plusieurs thèmes amour (avec un grand A)- mélancolie - Dieu - art - mort -sens etc bref notre rapport avec l'existence exemples de passages que j'ai eu envie de souligner : "on ne dit pas : "je voudrais vous aimer" on dit : "je vous aime"et, le disant, on découvre un amour bien plus profond que tout vouloir." p 87 " un pei Grand prix de l'Académie Française 2016 un livre composé de plusieurs "lettres" J'ai particulièrement apprécié "J'espère que mon coeur tiendra sans craquelures" une réflexion sur plusieurs thèmes amour (avec un grand A)- mélancolie - Dieu - art - mort -sens etc bref notre rapport avec l'existence exemples de passages que j'ai eu envie de souligner : "on ne dit pas : "je voudrais vous aimer" on dit : "je vous aime"et, le disant, on découvre un amour bien plus profond que tout vouloir." p 87 " un peintre c'est quelqu'un qui essuie la vitre entre le monde et vous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence" p 63 en résumé Un petit livre qu'il faut lire lentement pour bien digérer les mots et les images évoqués qui sont ici utilisés avec soin et pertinence

 26. 5 out of 5

  David

  This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here. This is a remarkable book in translation from the french., I picked it up at the American Writers conference held in my hometown of Portland earlier this year. I did not attned the conference -- my wife is the writer of the family -- but I went to the vendor show on the conference's last day. One vendor had this book under a sign that said "lyrical nonfiction." I aksed what that was and she convinced me to buy it. I am glad that I did. In this book one finds beautiful essays that I see close to This is a remarkable book in translation from the french., I picked it up at the American Writers conference held in my hometown of Portland earlier this year. I did not attned the conference -- my wife is the writer of the family -- but I went to the vendor show on the conference's last day. One vendor had this book under a sign that said "lyrical nonfiction." I aksed what that was and she convinced me to buy it. I am glad that I did. In this book one finds beautiful essays that I see close to poetry. The author uses wonderful language to make quick shifts but still come to full circle. The author is escpecially concerened/critical with why authors write and what they hope to achieve. The fact that this book is in translation makes the result all the more remarkable.

 27. 5 out of 5

  Atiti

  نوع روایت کردن داستانها خاص و عجیب بود واسم "و برام جالب بود که ببیشتر جاها با دوم شخص جمع نوشته شده بود ینی برای ضمیر "شما

 28. 4 out of 5

  مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا

  بعضی جمله ها و عبارت هاش مستقل از مسیر داستان ش برام این قدر قدرت داشتن که نمی تونستم از کنارشون بی اعتنا بگذرم. البته بعضی جاها هم بود که از عبارت ها و جملات احساساتی ش خوش م نیومد. به نظرم یه جاهایی شورشو در آورده بود. ولی به هر حال محموعه داستانی بود که یکی دو تا از داستان هاشو پسندیدم. تو بقیه ی داستان ها هم همون طور که گفتم،به عبارت ها و جمله هایی برخوردم که برام جالب بود.

 29. 5 out of 5

  Center for the Art of Translation

  The Center published another one of Alison Anderson's Christian Bobin translations in Wherever i Lie Is Your Bed. Also see Anderson's essay on Bobin at Powell's. The Center published another one of Alison Anderson's Christian Bobin translations in Wherever i Lie Is Your Bed. Also see Anderson's essay on Bobin at Powell's.

 30. 5 out of 5

  Kash

  I was considering writing poetry for my English Extension 2 Independent Project and my teacher lent me his copy of this book because he said my poetic style was similar to these 'lyrical essays'. I haven't read the book cover to cover but I've read most of the poems in here. Very enjoyable.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.